Frazeologizmy v obichodnom jazyke Moskovskoj Rusi XVI - XVII veleov

Zitieren

Zitierform:

I., Zinov'era Elena: Frazeologizmy v obichodnom jazyke Moskovskoj Rusi XVI - XVII veleov. 2007.

Zugriffsstatistik

Gesamt:
Volltextzugriffe:
Metadatenansicht:
12 Monate:
Volltextzugriffe:
Metadatenansicht:

Grafik öffnen

Export